Dag van het Kasteel Groningen en Friesland

Dag van het Kasteel Groningen en Friesland

Kastelen en buitenplaatsen openen hun poorten. Geniet van de sfeer van de middeleeuwen of de rijkdom van de zeventiende en achttiende eeuw. Wandel door de Engelse tuinen die het natuurgevoel van de negentiende eeuw weerspiegelen of bezoek een nagebouwd kasteel uit die tijd, waarmee de eigenaar graag de indruk wilde wekken uit een eeuwenoude familie te stammen, compleet met ophaalbrug en harnassen in de gang!

Meer informatie

  • Groningen Burcht Wedde
  • Friesland Dekemastate Jelsum
  • Friesland Fogelsanghstate Veenklooster
  • Friesland Martenahuis Franeker
  • Groningen Ewsum Middelstum
  • Groningen Fraeylemaborg Slochteren
  • Groningen Menkemaborg Uithuizen