Informatiecentrum Renkums Beekdal

Officiële opening Informatiecentrum

Stichting Renkums Beekdal. Het bestaande natuurinformatiecentrum van Staatsbosbeheer in het gebouw ‘De Beken’ is getransformeerd in een centrum voor informatie, educatie en vrijwilligerswerk. Het centrum schenkt aandacht aan alle natuur- en cultuurhistorische aspecten van het Renkums Beekdal in het bijzonder en de Renkumse Poort in het algemeen.

Meer informatie
www.renkumsbeekdal.nl