Open dag vd Bouw – MFC Oostburg

Open dag van de Bouw – MFC Oostburg

In MFC Oostburg worden gehuisvest: basisschool Sint Bavo, OBS De Berenburcht, kinderopvang, peuterspeelzaal en het consultatiebureau. Door samenvoegen van functies draagt de accommodatie bij aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van de krimpregio Zeeuws-Vlaanderen in Zeeland.

Foto impressie Dag van de Bouw 2014
opendagbezoeken.nl/impressie

Meer informatie
www.gebr-simons.nl