Open dag vd Bouw – Waterberging

Open dag van de Bouw – Waterberging Volkerak-Zoommeer

Waterberging Volkerak-Zoommeer is één van de 34 maatregelen van Rijkswaterstaat Ruimte. Deze waterberging kan 200 miljoen kuub extra water bergen en hierdoor wordt de waterstand op het Hollands Diep verlaagd. Deze maatregel draagt daarmee bij aan de veiligheid van 4 miljoen mensen.

Foto impressie Dag van de Bouw 2014
opendagbezoeken.nl/impressie

Meer informatie
www.brabantsedelta.nl