Open Monumentendag Leeuwarden

Monumentrijke zilveren 18e eeuw thema
van Open Monumentendag Leeuwarden

Leeuwarden bruist op de 29ste Open Monumentendag, zaterdag 12 september 2015, van de activiteiten. Van 10 tot 17 uur zijn via een fraaie wandelroute 26 panden, waaronder veel woonhuismonumenten, gratis te bekijken. Provinciehuis, Eysingahuis en Coulonhûs zijn belangrijke opengestelde gebouwen. De prominentste plek in het programma heeft evenwel het Stadhuis, dat 300 jaar geleden, in 1715, werd gebouwd. Dit feit en het Maria Louise Jaar 2015 deden de organisatoren kiezen voor het thema: Leeuwarden in de 18e eeuw. De 18e eeuw wordt ook wel de zilveren eeuw genoemd na het goud van de 17e eeuw.
Burgemeester en wethouders presenteren zich omstreeks 11 uur in achttiende-eeuws kostuum op het Stadhuisbordes. Beiaardier Bernard Winsemius uit Amsterdam bespeelt tussen 10.30 uur en 11.15 uur het carillon. Het stadhuis is het centrale informatiepunt voor Monumentendagbezoekers.
Opengestelde panden zijn herkenbaar aan de vlag met het Open Monumentendaglogo. De gratis wandelbrochure ligt in het centrale informatiepunt Stadhuis en in Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), Groeneweg 1. Enkele dagen voor 12 september is de gratis app Open Monumentendag Leeuwarden met route en alle info te downloaden via www.historischcentrumleeuwarden.nl en www.aedlevwerd.nl.

Op elk heel uur houdt Nassaukenner Bearn Bilker vanaf 11 uur korte ‘praatsjes’ over de Friese Nassau’s in het Stadhouderlijk Hof. In het Stadhuis geven raadsleden rondleidingen en er zijn ook rondleiders in het Provinsjehûs (toegang via de ‘oude’ ingang aan de Tweebaksmarkt). Kinderen kunnen in het Stadhuis gratis op een ‘bajes-foto’ en meedoen aan een tekenwedstrijd, daarbij om 13.30 uur bijgestaan door kunstenaar Eddy Sikma. Het Princessehof en Grutterswinkel zijn gratis toegankelijk evenals de tentoonstellingen in het Historisch Centrum en het Stadhuis.
Pramen varen op elk heel uur tussen 11 en 15 uur een gratis route van binnenstad naar Blokhuispoort.
Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), Monumentenzorg gemeente Leeuwarden en Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd organiseren samen deze 29ste Open Monumentendag. Open Monumentendag Leeuwarden wordt mee mogeljk gemaakt door eigenaren en bewoners, sponsoren en subsidiegevers en tientallen vrijwilligers.

Zondag 13 september: entree tot de Oldehove voor gereduceerd tarief ter gelegenheid van het Open Monumentendagweekend. Open: van 13.00 tot 17.00 uur. Speciale prijs 1 euro.

Meer informatie

Leeuwarden